AHAIDETASUN MAILEN KOADROA
CUADRO DE GRADOS DE PARENTESCO
ODOL-AHAIDETASUN   <<<volver   AHAIDETASUN
CONSANGUINIDAD   AFINIDAD
 
 
 
  AITONA - AMONAK     AITONA - AMONAK  
  ABUELOS/AS     ABUELOS/AS  
  2. maila / 2º grado     2. maila / 2º grado  
 
 
 
 
   
 
 
     
     
OSABA -IZEBAK   GURASOAK AITAGINERREBA-AMAGINERREBA   OSABA -IZEBAK
TIO/A   PADRE / MADRE SUEGRO/A   TIO/A
3. maila / 3º grado
  1. maila / 1º grado 1. maila / 1º grado  
3. maila / 3º grado
 
 
 
   
   
ANAI - ARREBA   LANGILEA SENAR/EMAZTEAK   KOINATU-KOINATA
HERMANO/A   TRABAJADOR
 
ESPOSO/A   CUÑADO/A
2. maila / 2º grado
      1. maila / 1º grado   2. maila / 2º grado
 
 
 
 
     
     
ILOBAK   SEME-ALABAK   ILOBAK
SOBRINO/A   HIJO/A   SOBRINO/A
3. maila / 3º grado   1. maila / 1º grado   3. maila / 3º grado
 
 
   
   
  BILOBAK  
  NIETOS/AS  
  2. maila / 2º grado